SA8000:2014 - Social Accountability


Social Accountability International (SAI) - https://sa-intl.org

SA8000 Standard

SA8000:2014 (English)

SA8000 Translations

SA8000 - Guidance Document

SA8000 - Performance Indicator Annex

SA8000 - Certification Restrictions


Social Accountability Accreditation Services (SAAS) - http://www.saasaccreditation.org

Accredited Certification Bodies

Certified Organisations